Rada Fundacji

Przewodniczący
Ks. bp dr Stanisław Salaterski

Sekretarz
ks. dr Robert Dytko

Członkowie
Ks. inf. dr Władysław Kostrzewa
Ks. dr Piotr Cebula
Ks. dr hab. Robert Kantor
Ks. dr Adam Nita
Ks. dr Tadeusz Michalik
Ks. dr Tomasz Lelito
Ks. mgr Marcin Baran