Kontakt

Adres Fundacji

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

__________

Tel. 14-631-73-50
Faks 14-631-73-59

__________

e-mail: fundacja.ablewicza@gmail.com

__________

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A. I O. w Tarnowie
41   1240   1910   1111   0000   0898   1466