NABÓR DLA NOWYCH STYPENDYSTÓW

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 15 lipca 2020 r. rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2020/2021. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem,
a następnie pobrać ze strony wniosek.

Dokumenty należy złożyć do 14 września 2020 roku

Uwaga: Ilość nowych stypendiów będzie ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie nawet wówczas, gdy będą spełniać kryteria określone w regulaminie!

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Wniosek_2020-2021

Reg_2020-2021

ROZLICZENIE STYPENDIUM ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy Stypendyści!!!

Otrzymany formularz rozliczeniowy wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 13 lipca 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Do przesyłki należy dołączyć xero-kopię świadectwa szkolnego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, opinie księdza katechety oraz przygotowane przez siebie sprawozdanie o zaangażowaniu w parafii, potwierdzone pieczęcią parafialną i podpisem przez Księdza Proboszcza (nie dotyczy Maturzystów, którzy w tym roku kończą program stypendialny!!!).

Dokumenty te będą stanowić podstawę decyzji o przedłużeniu stypendium na kolejny rok szkolny.

Z pozdrowieniami,

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

INFORMACJA W SPRAWIE SPOTKANIA FORMACYJNEGO

Drodzy Stypendyści!!

W związku z pandemią koronawirusa i obostrzeniami z tym związanymi, letnie spotkanie formacyjne dla Stypendystów nie odbędzie się. Informuję również, że pod koniec czerwca dotrą do Was (tradycyjną pocztą) druki z rozliczeniem stypendium, za II semestr roku szkolnego 2019/2020.

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

ROZLICZENIE STYPENDIUM ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy Stypendyści!

W najbliższych dniach tradycyjną pocztą dotrą do Was Formularze rozliczeniowe za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Otrzymany formularz rozliczeniowy wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 31 stycznia 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Do przesyłki należy dołączyć średnią ocen uzyskanych w I semestrze (potwierdzone przez szkołę) oraz sprawozdanie o zaangażowaniu w parafii podpisane przez Księdza Proboszcza.

Z pozdrowieniami

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

 

STYPENDIA ZOSTAŁY PRZYZNANE

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków postanowiła przyznać 31 stypendiów. Informacje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium zostały wysłane drogą pocztową do wszystkich, którzy złożyli wnioski. Ponadto o przyznaniu stypendium zostali poinformowani księża proboszczowie tegorocznych stypendystów.

Uroczyste wręczenie stypendiów połączone ze spotkaniem formacyjnym dla wszystkich Stypendystów, odbędzie się 26 października o godz.10.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie nie tylko stypendystów, ale również ich Rodziców, katechetów, wychowawców oraz kapłanów. Księży serdecznie zapraszamy do koncelebry Mszy świętej. Mszy świętej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. bp Stanisław Salaterski – przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Robert Dytko – sekretarz Fundacji