STYPENDIA ZOSTAŁY PRZYZNANE

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków postanowiła przyznać 34 stypendia. Informacje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium zostały wysłane drogą pocztową do wszystkich, którzy złożyli wnioski. Ponadto o przyznaniu stypendium zostali poinformowani księża proboszczowie tegorocznych stypendystów.

Uroczyste wręczenie stypendiów połączone ze spotkaniem formacyjnym dla wszystkich Stypendystów, odbędzie się 13 października o godz.10.00 w tarnowskiej Katedrze. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie nie tylko stypendystów, ale również ich Rodziców, katechetów, wychowawców oraz kapłanów. Księży serdecznie zapraszamy do koncelebry Mszy świętej. Mszy świętej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. bp Stanisław Salaterski – przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

Nabór dla nowych stypendystów

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 01 lipca 2018 r. rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2018/2019. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem a następnie pobrać ze strony wniosek. Dokumenty należy złożyć do 15 września 2018 roku. Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

 

 

UWAGA, przed pobraniem i uzupełnianiem WNIOSKU należy bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami REGULAMINU!!!

 

 


Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019


POBIERZ


Regulamin na rok szkolny 2018/2019


POBIERZ


ROZLICZENIE STYPENDIUM ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Drodzy Stypendyści!

Otrzymany formularz rozliczeniowy wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 10 lipca 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Do przesyłki należy dołączyć xero-kopię świadectwa szkolnego na zakończenie roku szkolnego 2017/2018, opinie księdza katechety oraz przygotowane przez siebie sprawozdanie o zaangażowaniu w parafii, potwierdzone pieczęcią parafialną i podpisem przez Księdza Proboszcza (nie dotyczy tegorocznych Maturzystów, którzy kończą program stypendialny).

Dokumenty te będą stanowić podstawę decyzji o przedłużeniu stypendium na kolejny rok szkolny!!!

Pozdrawiam i życzę dobrego wypoczynku wakacyjnego!

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

SPOTKANIE FORMACYJNE

Drodzy Stypendyści!!!

W dniu 02 czerwca (sobota) 2018 roku, o godzinie 1000 w Bazylice Mniejszej – Sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie, odbędzie się przedwakacyjne spotkanie formacyjne dla stypendystów Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na to spotkanie, jednocześnie przypominam, iż jest ono obowiązkowe.

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 794-128-524.

 ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne wolontariuszy Stowarzyszenia „Cyrenejczyk” w Limanowej  

Drodzy Stypendyści!

Kilka lat temu na ekranach kin można było zobaczyć film pt.: ,,Mój biegun”. Opowiadał on historię Jaśka Meli – młodego chłopaka, który w wieku kilkunastu lat uległ wypadkowi, w wyniku, którego stracił jedno podudzie i jedno przedramię. W jednej ze scen Jasiek przechodzi kryzys – nie chce walczyć, nie chce się rehabilitować, bo po co to robić? Wtedy jego tata wypowiada, najważniejsze słowa w tym filmie, mianowicie mówi do Jasia, że: ,,niepełnosprawność to nie brak ręki czy nogi, ale to co jest w głowach.”

Wszyscy wiemy, że najtrudniejszą rzeczą do pokonania jest nasze myślenie: To co myślimy o sobie i to co myślimy o innych – czy staramy się poznać drugiego człowieka czy oceniamy go przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń. Każdy z nas ma pewne przekonania na temat osób z niepełnosprawnością. Te przekonania znacząco wpływają na to co, czujemy widząc osobę niepełnosprawną. Taką emocją, o której często mówią młodzi ludzie jest lęk. Bardzo często jest on związany z tym, że nie wiemy jak się zachować w stosunku do osoby niepełnosprawnej, jak jej pomóc, żeby jej nie skrzywdzić, co powiedzieć, żeby jej nie urazić. Celem szkolenia jest próba przezwyciężenia lub przynajmniej osłabienia siły tego lęku. Pokazując młodym ludziom w jaki sposób można pomóc takiej osobie, jak się zachować – przełamujemy pierwsze bariery w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Pokazujemy, że te bariery da się przekroczyć i że często w naszych głowach je wyolbrzymiamy.

Dlatego w imieniu wolontariuszy i podopiecznych Stowarzyszenia „Cyrenejczyk” bardzo serdecznie zachęcam młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w tym szkoleniu oraz do rozpowszechnienia tej informacji pośród Waszych rówieśników. Będzie można przełamać swoje lęki i zobaczyć, że POMAGANIE jest FAJNE  ;)

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: PLAKAT

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji

Spotkanie stypendystów – galeria zdjęć

4 czerwca 2016 roku w kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbyło się spotkanie stypendystów z dwóch fundacji: Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza oraz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia – zapraszam do oglądnięcia. Ks. Tomasz

kościół

kliknij w zdjęcie

Relacja ze spotkania – stypendystka Joanna Adamczyk:

Dnia 4 kwietnia 2016 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbyło się spotkanie stypendystów Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą świętą, w trakcie której mogliśmy się spotkać z Panem Jezusem, zjednoczyć z nim w komunii świętej i usłyszeć Boże Słowo. Jezus mówił do naszych serc i otwierał nas na światło Ducha Świętego. Eucharystia dała nam ogromną radość, którą emanowaliśmy podczas agapy, kiedy to mogliśmy porozmawiać z przybyłymi księżmi, kolegami, a także nawiązać nowe znajomości.

Kolejnym punktem programu było omówienie wszystkich spraw stypendialnych a także pożegnanie uczniów kończących naukę pod skrzydłami naszej Fundacji. Spotkanie zakończyło się pouczającym wykładem księdza doktora Marka Podgórskiego na temat chrztu Polski. Przybliżone zostały nam dzieje Polski, historia jej powstania a także ważne postacie związane z chrystianizacją naszej Ojczyzny. Ksiądz Marek mówił między innymi o pochodzeniu ich imion, o ich osobistej wierze i powodach, dla których zdecydowali się wspierać i wprowadzać chrześcijaństwo na naszych ziemiach. Dowiedzieliśmy się również jak żyli ludzie w tamtym okresie, jak wyglądał chrzest i jak to wydarzenie wpłynęło na władców Polski i państw sąsiednich. Poruszył również temat powolnego i stopniowego wypleniania pogańskich zwyczajów niewykształconej i prostej ludności, wyjaśnił w jaki sposób wprowadzano w życie chrześcijańskie tradycje i jak tworzono pierwsze w naszym kraju zgromadzenia chrześcijańskie – w tym biskupstwo misyjne. Przekazał nam wiele ciekawych informacji.

Spotkanie stypendystów zaowocowało nowymi znajomościami a także odnowieniem dawnych, może nawet zapomnianych znajomości. Duch Święty sprawił, że wyszliśmy z niego uradowani, ulepszeni i umocnieni.

Informacje ws. stypendiów

Przypominam, że do dnia 15 września 2015 roku można do biura Fundacji nadsyłać wnioski o przyznanie stypendium. Wniosek można składać tylko i wyłacznie na formularzu pobranym ze strony Fundacji (zakładka powyżej: Dokumenty do pobrania). Przed rozpoczęciem starania się o stypendium należy bardzo dokładnie zapoznać się z postanowieniami regulaminu (zakładka powyżej: Regulamin). Ks. Tomasz Lelito

Wniosek należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
ks. Tomasz Lelito
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Nowy Regulamin przyznawania stypendiów

Pragnę poinformować, że z dniem 5 czerwca 2015 roku Rada Administracyjna Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyjęła nowy regulamin przyznawania i realizacji stypendiw z naszej Fundacji na rok szkolny 2015/2016. Zwracam uwagę, że uległ zmianie sposób ubiegania się i otrzymywania stypendiów. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia, będą mogli uzyskiwać je regularnie co miesiąc aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Wszelkie szczegóły zostały zamieszczone pod zakładką REGULAMINNowe wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 września 2015 roku. Wnioski muszą zostać pobrane z naszej strony internetowej. Ks. Tomasz Lelito

Informacja

Uprzejmie informuję, że procedura związana z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przynawaniem stypendiów na rok szkolny 2014/2015 została definitywnie zakończona. Zainteresowanych możliwością ubiegania się o stypendia w roku szkolnym 2015/2016 zapraszam do śledzenia wpisów na stronie internetowej naszej Fundacji, które będą informować o zmianach warunków i sposobu przyznawania tychże stypendiów na przyszłość. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone w czerwcu br. Ks. Tomasz Lelito

Stypendia zostały przyznane

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków postanowiła przyznać 80 stypendiów. Informacje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium zostały wysłane drogą pocztową do wszystkich, którzy złożyli wnioski. Ponadto o przyznaniu stypendium zostali poinformowani księża proboszczowie tegorocznych stypendystów.

Uroczyste wręczenie stypendium poprzedzone Mszą świętą odbędzie się 15 kwietnia o godz.12.00 w tarnowskiej Katedrze. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie nie tylko stypendystów, ale również ich Rodziców, katechetów, wychowawców oraz kapłanów. Księży serdecznie zapraszamy do koncelebry Mszy świętej. Mszy świętej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. bp Stanisław Salaterski – przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.