Ogłoszenie dla przyszłych stypendystów

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 20 czerwca 2016 rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2016/2017. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem a następnie pobrać ze strony wniosek. Dokumenty można składać do 15 września 2016 roku, niemniej jednak wcześniejsze ich złożenie ułatwi pracę rozpatrującym wnioski. Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysłyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Tomasz Lelito
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Spotkanie stypendystów

Przedwakacyjne spotkanie stypendystów naszej fundacji odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Przypominam, że udział w spotkaniu jest dla stypendystów obowiązkowy. Szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą mailową. Ks. Tomasz Lelito

Sukces naszej stypendystki

Serdeczne gratulacje dla stypendystki naszej Fundacji Agaty Wabno, która zajęła wysoką, bo piątą lokatę w gronie 101 uczniów startujących w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej. W konkursie wzięła również udział inna stypendystka – Paulina Majewska. Wszystkich stypendystów zachęcam do angażowania się w konkursy i olimpiady religijne.

DSC_1941

foto. ks. T. Michalik

Przypomnienie

Przypominam o zbliżającym się terminie rozliczeń za otrzymane stypendia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016. Formularz do wypełnienia został wysłany pocztą mailową. Wszystkim stypendystom życzę miłych, udanych i przede wszystkim bezpiezpiecznych ferii zimowych.

Sypendia wręczone!!!

——————————————
>>>GALERIA ZDJĘĆ Z WRĘCZENIA STYPENDIÓW – foto. Ks. T. Michalik<<<
————————

W sobotę 31 października w kościele Dobrego Pasterza w Tarnowie odbyła się uroczystość przyjęcia do grona stypendystów naszej fundacji 58 uczniów pochodzących z terenu diecezji tarnowskiej. Stypendia wręczył biskup Stanisław Salatertski – przewodniczący Rady Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. O wydarzeniu można przeczytać (i posłuchać) na stronach diecezjalnej rozgłośni RDN Małopolska. Wkrótce na naszej stronie pojawi się pokaźna galeria zdjęć z naszego spotkania. Ks. Tomasz Lelito

stypendia

 Ksiądz biskup Stanisław Salaterski wręcza stypendium – foto: Katarzyna Cygan, RDN Małopolska

Nowi Stypendyści!

Do Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza wpłynęło ponad 150 wniosków o przyznanie stypendium. Rada Fundacji po ich przeanalizowaniu postanowiła przyznać stypendia 58 uczniom, pochodzącym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Fundacja nie mogła przyznać więcej stypendiów, pomimo iż osób spełniających kryteria określone w Regulaminie było więcej, niż podana liczba stypendystów.

31 października 2015 roku w kościele parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Tarnowie odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów nowym stypendystom Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Spotkanie rozpocznie się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego o godzinie 10.00. Każdy ze stypendystów otrzymał informację o uzyskaniu stypendium pocztą tradycyjną.

Serdecznie gratulujemy nowym Stypendystom. Ks. Tomasz Lelito

Informacje ws. stypendiów

Przypominam, że do dnia 15 września 2015 roku można do biura Fundacji nadsyłać wnioski o przyznanie stypendium. Wniosek można składać tylko i wyłacznie na formularzu pobranym ze strony Fundacji (zakładka powyżej: Dokumenty do pobrania). Przed rozpoczęciem starania się o stypendium należy bardzo dokładnie zapoznać się z postanowieniami regulaminu (zakładka powyżej: Regulamin). Ks. Tomasz Lelito

Wniosek należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
ks. Tomasz Lelito
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Nowy Regulamin przyznawania stypendiów

Pragnę poinformować, że z dniem 5 czerwca 2015 roku Rada Administracyjna Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza przyjęła nowy regulamin przyznawania i realizacji stypendiw z naszej Fundacji na rok szkolny 2015/2016. Zwracam uwagę, że uległ zmianie sposób ubiegania się i otrzymywania stypendiów. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia, będą mogli uzyskiwać je regularnie co miesiąc aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Wszelkie szczegóły zostały zamieszczone pod zakładką REGULAMINNowe wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 września 2015 roku. Wnioski muszą zostać pobrane z naszej strony internetowej. Ks. Tomasz Lelito

Informacja

Uprzejmie informuję, że procedura związana z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przynawaniem stypendiów na rok szkolny 2014/2015 została definitywnie zakończona. Zainteresowanych możliwością ubiegania się o stypendia w roku szkolnym 2015/2016 zapraszam do śledzenia wpisów na stronie internetowej naszej Fundacji, które będą informować o zmianach warunków i sposobu przyznawania tychże stypendiów na przyszłość. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone w czerwcu br. Ks. Tomasz Lelito