STYPENDIA ZOSTAŁY PRZYZNANE

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków postanowiła przyznać 31 stypendiów. Informacje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium zostały wysłane drogą pocztową do wszystkich, którzy złożyli wnioski. Ponadto o przyznaniu stypendium zostali poinformowani księża proboszczowie tegorocznych stypendystów.

Uroczyste wręczenie stypendiów połączone ze spotkaniem formacyjnym dla wszystkich Stypendystów, odbędzie się 26 października o godz.10.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie nie tylko stypendystów, ale również ich Rodziców, katechetów, wychowawców oraz kapłanów. Księży serdecznie zapraszamy do koncelebry Mszy świętej. Mszy świętej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. bp Stanisław Salaterski – przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

NABÓR DLA NOWYCH STYPENDYSTÓW

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 15 lipca 2019 r. rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2019/2020. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem a następnie pobrać ze strony wniosek.

Dokumenty należy złożyć do 15 września 2019 roku

Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium).

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

UWAGA, przed pobraniem i uzupełnianiem WNIOSKU należy bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami REGULAMINU!!!

 Reg_2019_2020

wniosek_2019-2020

ROZLICZENIE STYPENDIUM ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Drodzy Stypendyści!!!

Otrzymany na spotkaniu w Tuchowie formularz rozliczeniowy za II semestr roku szkolnego 2018/2019 wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 10 lipca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego). Osoby, które nie były na spotkaniu, w najbliższych dniach otrzymają formularz wysłany tradycyjną pocztą.

Do przesyłki należy dołączyć xero-kopię świadectwa szkolnego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019, opinie księdza katechety oraz przygotowane przez siebie sprawozdanie o zaangażowaniu w parafii, potwierdzone pieczęcią parafialną i podpisem przez Księdza Proboszcza (nie dotyczy Maturzystów, którzy w tym roku kończą program stypendialny!!!).

Dokumenty te będą stanowić podstawę decyzji o przedłużeniu stypendium na kolejny rok szkolny!!!

Z pozdrowieniami,

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

SPOTKANIE FORMACYJNE STYPENDYSTÓW W TUCHOWIE

Drodzy Stypendyści!!!

W dniu 01 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 w Bazylice Mniejszej – Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie
(u o. Redemptorystów), odbędzie się spotkanie formacyjne dla stypendystów Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na to spotkanie, jednocześnie przypominam, iż jest ono obowiązkowe.

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
794-128-524.

Z pozdrowieniami

 Ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji 

Rozliczenie stypendium za I semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Drodzy Stypendyści!

W najbliższych dniach tradycyjną pocztą dotrą do Was Formularze rozliczeniowe za I semestr roku szkolnego 2018/2019. Otrzymany formularz rozliczeniowy wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 15 lutego 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Do przesyłki należy dołączyć średnią ocen uzyskanych w I semestrze (potwierdzone przez szkołę) oraz sprawozdanie o zaangażowaniu w parafii podpisane przez Księdza Proboszcza.

Z pozdrowieniami,

ks. Robert Dytko – sekretarz Fundacji